Koronaturvallisuus

Uudenmaan koronatilanne partiolippukunnan kannalta 2021 heinäkuun lopussa

Suomen koronatartuntaluvut ovat läpi kesän hiljalleen nousseet, lukemat ovat jossain yli 700 ilmoitettua tartuntaa joka päivä. Toisaalta vakavasti sairastuneita sairaalahoitoa tarvitsevia on melko vähän. Rokotukset vaikuttavat jo kokonaisuuteen (esim. Yle 30.7.2021).

Viranomaiset pohtivat rajoitustoimien sovittamista muuttuvaan tilanteeseen. Lippukunnat seuraavat ja noudattavat viranomaisten ja Suomen Partiolaisten sekä Pääkaupunkiseudun partiolaisten ohjeita (Päpan turvallinen toiminta -ohje) ja niihin tulevia päivityksiä.

Ohjeistuksen ja rajoitusten lisäksi partiotoimintaan vaikuttavia seikkoja ovat testaaminen ja viranomaisten toimintanopeus. Käytännössä koronatestiin pääseminen ja tulosten saaminen on melko nopeaa, mutta testejä tehdään vain oireisille tai viranomaisten määritelmän mukaan altistuneille. Esimerkiksi kaikkien partiolaisten koronatestissä käyminen varmuuden vuoksi ennen leiriä (tai ylipäätään ihmisten testaaminen ennen yhteisiä tapahtumia) ei ole minkään tahon ohjeistuksissa tai määräyksissä, eikä sellainen ole käytännössä partiolippukunnalle mahdollista järjestää. Tartuntojen ja altistusten kartoittamisessa ja testaamisessa, sekä esimerkiksi karanteenien määräämisessä, kestää kartoittajilla päiviä ja toisinaan jopa viikkoja.

Esimerkkilaskelma leirin aikana tapahtuvan koronaepäilyn ajankulusta

21:00 leiriläinen sanoo koronaan viittaavista oireista johtajalle iltatoimien yhteydessä / saa viestin kotoa, että on ennen leiriä altistunut koronalle
22:00 Huoltajaan saadaan yhteys tunnin sisällä
22-23 Testiin lähtemisestä päätetään samantien ja huoltaja tekee tarvittavat ilmoittautumiset ja varaa testiajan, sekä alkaa järjestellä leiriläisen hakemista leiristä.
22-08 Leiriläinen viettää yön leirissä
8:00 huoltaja noutaa leiriläisen. Testiaika on saatu iltapäivälle
13:00 koronatesti
19:00 testitulokset, positiivinen. Perhe tekee perheen järjestelyjä, mm. leiriläisten hoito, eristäytyminen (tässä vaiheessa osittain omaehtoinen, sillä aluksi. vain lapsi asetettaneen viralliseen karanteeniin.)
20:00 tieto positiivisesta koronatuloksesta. saavuttaa leirin

Arvion kellonajat ovat optimisia. Kaikki perheet/huoltajat eivät alle 12 tunnin valmiudella voi noutaa altistunutta lasta, testiin ei välttämättä päästä yhtä nopeasti kuin skenaariossa, tai tuloksia ei saada saman vuorokauden aikana. Aina omia oireitakaan ei leirin tuoksinassa kovin äkkiä huomaa, tai päänsärky voidaan tulkita vaikkapa pitkän aurinkoisen päivän syyksi ja muiden koronaoireiden puuttuessa siihen esim. juodaan vettä, syödään särkylääke ja levätään. Loppujen lopuksi tieto positiivisesta tuloksesta saattaa saavuttaa leirin jopa vasta kaksi vuorokautta koronaepäilyn alkamisen jälkeen.

Miten partioleiri voi 2021 valmistautua koronaan?

Ennen leiriä: Leirille tullaan vain terveenä ja oireettomana. Ennen leiriä oirehtinutta pyydetään käymään koronatestissä ja odottamaan negatiivinen testitulos ennen leirille saapumista. Viranomaiset antavat ohjeet positiivisen testituloksen saaneille.
Leirin aikana ilmitulevaa altistusta, oireilua ja sairastumista käsitellään tässä tekstissä.

Leirin johtajat ovat keskeisessä asemassa. Leirissä on oltava riittävä määrä johtajia ja aikuisia. (joista leirin johtajalla on oltava PJ-valtakirja). Leirinjohtaja ja leirin valmistelussa eniten mukana olevat johtajat ovat koko leirin tai tietyn ikäryhmän leirin ohjelman ja mahdollisesti turvallisuuden kannalta korvaamattomia. Mikäli joku, tai varsinkin useampi, leirin johtajista sairastuu juuri ennen leiriä tai leirin aikana, saatetaan leiri joutua perumaan tai keskeyttämään. Tarvittaessa toimenpiteistä huolehtii leirinjohtaja, lippukunnanjohtaja tai muu johtaja.

Jos viranomaisohjeet tai määräykset muuttuvat kesken leirin?
Leiriä tehdessä pitää tehdä vähintään leirin mittainen ennuste, jotta leirille voidaan lähteä. Mikäli viranomaisten ohjeet muuttuvat kesken leirin, on leirissä tarkasteltava miten muutos saadaan sovitettua leirin osallistujien kokonaisuuteen. Ellei viranomaisilta tule esimerkiksi määräystä keskeyttää ja sulkea meneillään olevat (partioleiriä vastaavat) tapahtumat, ei leirin keskeyttäminen välttämättä ole osallistujille paras ratkaisu. Keskeyttäminen ei esimerkiksi poista jo tapahtuneita mahdollisia altistuksia ja leirillä jatkaminen ei välttämättä lisää kenenkään altistuksia. Leirin keskeyttämisen toimenpiteet vaativat aikaa ja työtä, eikä esim. alle viikon mittaise leirin tyhjentämistä ja kaikkien kuljettamista kotiin välttämättä saada tehtyä sen nopeammin kuin mitä leiri muutenkin kestäisi.

Jos leirin aikana leiriläisellä ilmenee ennen leiriä tapahtunut korona-altistus tai koronaoireita?
Toimintasuunnitelman vaiheiden on oltava ripeitä, sillä leirillä on kymmeniä aktiivisia osallistujia ja toiminnassa on mm. yhdessä syömistä ja telttakunnan kesken samassa teltassa nukkumista. Oletettavissa on myös, että mahdolliset viranomaisilta tulevat ohjeet ja määräykset saattaisivat nopeimmillaankin kestää yli vuorokauden saapua leiriin (ks yllä Esimerkkilaskelma leirin aikana tapahtuvan koronaepäilyn ajankulusta), eivätkä ohjeet. välttämättä tulisi olemaan juuri meidän leirin tilanteeseen sovitettuja. Vuorokaudessa ehtii partioleirillä tapahtua paljon. Etukäteen suunnittelu ja toimintatavoista sopiminen on ratkaisu.

2021 kesäleiri Raksis-poks

Raksis-poks järjestetään elokuun alussa 2021 Uudellamaalla. Leirillä on isoimmillaankin alle 50 osallistujaa. Leiri on Muuttolinnut-lippukunnan oma leiri. Leirillä nukutaan omissa telttakunnissa, syödään yhdessä (joskin useammassa eri pöydässä), sekä vietetään kaikki leiriaika ja ohjelma ulkona. Leirillä ei lähtökohtaisesti edellytetä maskin käyttöä, paitsi yhteisten autokuljetusten kohdalla maskin käyttö harkitaan tapauskohtaisesti: mikäli telttakunnat sekoittuvat kuljetuksissa tai kuljetuksella on leiriin osallistumaton kuljettaja, saatetaan maskeja käyttää. Leirin ruokailu-, käsi- ja muuhun hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Viranomaiset ovat antaneet ohjeita yli 50 hengen kokoontumisille ulkotiloissa (ja yli 10 hengen sisätiloissa). Näitä tilanteita ei leirillä tule syntymään. Viranomaisten rajoitusten näkökulmasta leiri voidaan järjestää. (31.7.2021)

Tässä tekstissä on Mulin koronaan liittyvät toimet 31.7.2021 tietoihin ja ohjeisiin perustuen.


Raksis-Poks leiri viranomaisten koronaohjeiden muuttuessa

Mikäli leiri on ehtinyt osallistujan osalta alkaa ja hän on leirissä, leiriä jatketaan ellei leirin keskeyttävää viranomaisten määräystä tule. Huoltajilla on kuitenkin aina oikeus ja mahdollisuus hakea oma huollettavansa leiristä myös kesken leirin.

Mikäli viranomaisohjeet muuttuvat pitkän leirin alettua, mutta ennen sudenpentujen leirin alkua (to 5.8.2021), jatkavat jo leirissä olevat leiriä, mutta sudenpennut eivät saavu leirille ja heidän osaltaan leiri peruuntuu.

Jos Raks-Poks leirin aikana leiriläiselle tulee tieto ennen leiriä tapahtuneesta korona-altistuksesta

 1. Altistunut leiriläinen/leiriläiset ei nuku tai syö tai ole muuten lähikontaksissa edes omaan telttakuntaansa. Mahdollisesti järjestetään erillinen yöpymispaikka. Tarvittaessa käytetään maskeja. (leirin johtajista yksi ottaa vetovastuun)
 2. Leiriläinen, tai hänen telttakaverinsa, pakkaa leiriläisen tavarat teltasta ja muualta leiristä erilleen muiden tavaroista (jotta muutkin kuin leiriläinen itse tietävät, missä kaikki hänen tavaransa ovat). Tavarat laitetaan varastotelttaan tai johtajien rinkkatelineeseen, tai leiriläisen mukana hänen eristäytymismajoitteeseensa. (ensisijaisesti leiriläinen huolehtii itse, johtaja varmistaa)
 3. (samaan aikaan kuin 2) Alaikäisen leiriläisen huoltajaan / leirin ilmottautumisessa annettuun kontaktiin otetaan yhteyttä. Leiriläisen iästä riippuen leiriläinen voi tehdä osan toimenpiteistä itse. (jmyös asiaa hoitava johtaja puhuu huoltajan kanssa ja mm. kertaa nämä ohjeet ja kertoo tämän tekstin sijainnin)
 4. Tarkastellaan leiriläisen ja huoltajan kanssa altistuksen todenperäisyys ja luonne, onko altistus viranomaisen vahvistama? Millaiset toimintaohjeet viranomaisilta on saatu?
 5. A: todetaan, että jatkotoimenpiteitä leirissä ei tarvita, mikäli mitään koronaoireita tai uusia tietoja leirin ulkopuolelta ei ilmaannu. Jatketaan leiriarkea. B: Leiriläisen leiristä poistumista ja testiin pääsyä aletaan valmistella yhdessä leiriläisen huoltajan kanssa.

Jos Raksis-Poks leirin aikana leiriläisellä ilmenee koronaoireita

 1. Leiriläinen eristäytyy välittömästi ja hän ja muut alkavat käyttää maskia ollessaan lähellä toisiaan asian arvionnin takia. Leiriläinen ei nuku tai syö tai ole muuten lähikontaksissa edes omaan telttakuntaansa. Mahdollisesti järjestetään erillinen yöpymispaikka. (leirin johtajista yksi ottaa vetovastuun)
 2. Leiriläinen, tai hänen telttakaverinsa, pakkaa leiriläisen tavarat teltasta ja muualta leiristä erilleen muiden tavaroista (jotta muutkin kuin leiriläinen itse tietävät, missä kaikki hänen tavaransa ovat). Tavarat laitetaan varastotelttaan tai johtajien rinkkatelineeseen, tai leiriläisen mukana hänen eristäytymismajoitteeseensa. (ensisijaisesti leiriläinen huolehtii itse, johtaja varmistaa)
 3. (samaan aikaan kuin 2) Alaikäisen leiriläisen huoltajaan / leirin ilmottautumisessa annettuun kontaktiin otetaan yhteyttä. Leiriläisen iästä riippuen leiriläinen voi tehdä osan toimenpiteistä itse. (jmyös asiaa hoitava johtaja puhuu huoltajan kanssa ja mm. kertaa nämä ohjeet ja kertoo tämän tekstin sijainnin)
 4. Leiriläisen leiristä poistumista ja testiin pääsyä aletaan valmistella yhdessä leiriläisen huoltajan kanssa.

Raks-Poksisleiriläinen lähtee leiristä testiin

 1. Valmistelu tehdään yhdessä leiriläisen huoltajan kanssa. 16 vuotta täyttänyt leiriläinen voi tehdä osan toimenpiteistä itse. (johtaja tekee lopullisen päätöksen leirin kannalta, leiriläinen/huoltaja leiriläisen kannalta)
 2. Leiriläinen lähtee ensisijaisesti huoltajan tai muun huoltajan järjestämän tahon avustamana koronatestiin. Aikuinen leiriläinen / johtaja voi järjestää itsensä testiin melko omatoimisesti, mutta ei ikinä ennen tehtäviensä siirtoa muille johtajille. (johtaja huolehtii)
 3. Tässä vaiheessa kannattaa tarkastaa, että leiriläinen ottaa vähintään kelakortin/henkilöllisyystodistuksensa mukaan leiristä. Lisäksi esim. lompakko, lääkkeet, sekä mahdolliset puhelin, kalenteri ja arvotavarat kannattaa ottaa mukaan. Mikäli leiriläisen tavaroita jäät leiriin, ne pakataan selkeästi yhteen ja jokainen pakaasi merkataan leiriläisen nimilapulla. (leiriläinen vastaa mukaan otettavasta tavarasta ja pakkaamisesta, leirin johtajisto huolehtii nimilaput leiriin jääviin tavaroihin.)
 4. Käytännössä leiristä voi kulkea koronatestiin pois vain autolla. Esim. käytännön kokemusta taksin tilaamisesta ei lippukunnalla ole ja bussipysäkille on muutaman kilometrin kävelymatka.
 5. HUS:in alueella asuva voi mennä testiin leirin lähellä Inkoossa tai missä vain HUSin alueella eli esim. lähellä kotiaan Espoossa. Huoltaja tai testiin lähtevän leiriläisen kuljettaja päättää, mihin testiaika varataan. Mikäli kuljettajana on joku leirin aikuinen, kannattaa testiin mennä Inkoossa. Mikäli testijono on lyhyempi kauempana, kannattaa harkita kauemmas ajamista. Mikäli leiriäinen on kipeä tai muusta syystä on jo päättänyt olla palaamatta leiriin, voi huoltajan olla fiksuinta vielä leiriläinen testiin lähelle kotia.
 6. Koronatestin tulosta on odotettava eristyksissä muista leiriläisistä. Isomman leiriläisen kohdalla tämän voi joissain tapauksissa tehdä eristäytymällä leirissä. Pienemmät lapset, jotka eivät pärjää omatoimisesti yksin, tai eivät muuten kestä yksinoloa, eivät voi palata testin jälkeen leiriin eristäytymään. Käytännössä sudenpennut ja jotkut seikkailijat eivät ainakaan voi tulla leiriin eristäytymään. (viime kädessä johtaja tekee päätöksen pystyykö leiri/hän huolehtimaan alaikäisestä eristäytyvästä leiriläisestä)
 7. Mikäli korona-oireinen tai altistunut leiriläinen ei mene testiin, on huoltajan järjestettävä hänet pois leiristä. Leiriin ei voi jäädä eikä palata ilman negatiivista testitulosta.

Negatiivinen testitulos: Leiriläinen voi palata leiriin ja telttakuntaansa saatuaan negatiivisen testituloksen, mikäli on muuten terve jatkamaan leiriä. Leiriä jatketaan normaalisti.

Mikäli leiriläinen päättää olla palaamatta leiriin, on hänen tai hänen huoltajansa huolehdittava leiriläisen tavarat pois leiristä. Koska tavarat on pakattu jo korona-altistustiedon tultua, voi leirin porukka myös tuoda rinkan yhteiskuljetuksella sunnuntaina 8.8. lippukunnan varastolle, josta se on noudettavissa varmimmin klo 14.50-15:00. Tavaroiden toimituksesta ja noudosta kannattaa vielä sopia erikseen leirinjohtajan kanssa.

Positiivinen testitulos: Sairastunut toimii viranomaisten antamien ohjeiden mukaan. Lisäksi toivomme sairastuneen kertovan mahdollisimman pian leiriin asiaa hoitaneelle johtajalle tai leirinjohtajalle testituloksesta. Toivomme myös, että testiin lähtenyt kertoo koronatoimia tekeville viranomaisille olleensa 40-hengen partioleirillä ja leirin jatkuvan 8.8. asti, sekä antavan leirinjohtajan/lippukunnanjohtajan puhelinnumeron viranomaisille. Vaihtoehtoisesti toivomme että sairastunut tai hänen huoltajansa välittää viranomaisten mahdollisesti antamat ohjeet leirin johtajille mahdollisimman nopeasti.

Raks-poksis leirin toimenpiteet, jos leiriläinen ilmoittaa positiivisesta testituloksesta

Leirissä arvioidaan tilanne ja tehdään jotain/kaikki näistä:
– kartoitetaan kenen kanssa sairastunut on leirissä ehtinyt olla kontaksissa ja arvioidaan heistä jokainen ylläolevan altistustapaus-listan mukaan.
– mikäli on jo ehditty syödä/yöpyä yhdessä, eristetään sairastuneen telttakunta muusta leiristä
– tarkkaillaan oloa ja pidetään kynnys testaamiseen erityisen matalana
– mikäli leirin tietoon tulee viranomaisten määrittelemiä altistuksia tai määräämiä karanteeneja, tiedotamme asianosaisten huoltajille
– Ei-niin-varmoista altistumisista, joita viranomaiset eivät ole vahvistaneet ja antaneet ohjeita, voimme tiedottaa vain yleisemmällä tasolla. Tämä tehdään erikseen vain leiriltä tulevia tiedotteita varten perustettavassa wa-ryhmässä, johon kutsutaan iästä riippuen leirilläinen ja tai hänen ilmoittautumisensa yhteydessä ilmoittama hätäkontaktipuhelinnumeronsa (=huoltajan numero)
– Leirissä tapahtunut altistus ei suoraan tarkoita, että leiri lopetettasiin. Tilanteesta riippuen paras vaihtoehto saattaa olla. leirin tai telttakunnan eristäminen muusta maailmasta ja oireiden tarkkailu sekä mahdollinen testeissä käymisen järjetäminen.
– alkuviikosta tapahtuva koronaepäily leirissä saattaa viivyttää tai kokonaan peruuttaa sudenpentujen torstaina alkavan leirin (vaikka kaikki leirissä olevat lähtisivät pois, eivät sudenpennut johtajineen voi pyörittää koko leiriä ja sen tavaroita)
– lista saattaa täydentyä vielä (31.7.2021)

Minne koronatestiin Raksis-poksikselta?

HUS:in alueella asuva voi mennä testiin leirin lähellä Inkoossa tai missä vain HUSin alueella eli esim. lähellä kotiaan Espoossa, linkki Inkoon terveyskeskuksen ohjeeseen.

Huoltajan on tehtävä alle 16-vuotiaan ajanvaraus, partiojohtaja ei voi tehdä sitä toisen lapselle.
Ajanvarauksen voi tehdä 16 vuotta täyttänyt itse tai huoltaja täällä: https://koronabotti.hus.fi/ (tarvitset pankkitunnukset elektroniseen tunnistautumiseen)

Raks-Poksis leirin tietoja koronatestiin menijälle

Raks-poksis leirinjohtaja Lauri Tervonen 040 832 0941
Lippukunnanjohtaja Elle Jaskari 040 51 31 617
Leiripaikka Kavalahden leirikeskus, Inkoo (löytyy tällä tiedolla mm. google mapsista)
Tarkemmat tiedot www.muuttolinnut.fi ja Raksis-Poks-leirin leirikirjeestä.