20.12. kiitoskalenteri: Tuleva pejo Riikka

Riikka on löytänyt sisäisen muuttolintunsa muutettuaan lippukunnan toiminta-alueelle. Riikka liittyi lippukuntaan aikuisena ja toi perhettä mukanaan. Riikka on ollut mukana lähes jokaisella viime vuosien lippukuntaretkistä ja hän on toiminut lippukunnan hallituksessa. Riikalla on Muuttolinnuissa ollut vastuullaan aina ainakin yksi partioryhmä, viime vuosina sudenpentujen ikäkausiluotsina Riikka on auttanut useamman ryhmän kokousten onnistumisessa viikottain.

Tämän päivän kiitos on erityisesti ensi vuoden pestijohtajalle. Riikka lähtee pestijohtajaksi nyt toista vuotta. Pestijohtaja, lyhyesti pejo, on yksi johtokolmikkorooleista, yhdessä lippukunnanjohtajan (lpkj) ja ohjelmajohtajan (ohjo) kanssa pejo johtaa kaikkea lippukunnan toimintaa.

Pestijohtajan erityisenä tehtävänä on pitää huolta että lippukunnassa on tarpeeksi johtajia ja aikuisia ja he saavat riittävästi tukea pesteissään. Pestijohtaja omistaa aikaansa sille, että lapsilla ja nuorilla on turvallinen harrastus ja myös johtajilla on hauskaa johtamispestissään. Suomen Partiolaiset ja meillä Espoossa Pääkaupunkiseudun Partiolaiset järjestää koulutuksia ja tuottaa paljon materiaalia partiopestien tueksi, pestijohtaja välittää näistä tietoa lippukunnan muille johtajille.

Jotta partiopestit eivät kasvaisi liian isoiksi ja nuoret ja aikuiset jaksaisivat ja ehtisivät johtamistehtäviä koulujen ja työpaikkojen ohella, on Riikka järjestelmällisesti jakanut Muuttolintujen työkuormaa pyytämällä nuorten vanhemmilta ja partiolaisten perheiltä apua niihin hommiin, joita esimerkiksi nuoret eivät voi tehdä. Näistä tutuimpia esimerkkejä vanhemmille on viikonloppuretkille mukaan lähteminen vaikkapa kuskiksi.

Lisäksi merkittävä apu jota Riikka pestijohtajana Muuttolinnuille koordinoi, on avustavien aikuisten läsnäolo kokouksissa. Nuoret johtajat tarvitsevat toisinaan tukea ja apua kokousten hyvään sujumiseen. Kun Riikka pestijohtajana pyytää toisen aikuisen tai johtajan aikaa johonkin partion vapaaehtoistoimintaan, hän tietää mitä pyytää. Riikka antaa omaa aikaansa partiossa joka viikko tunteja ja retkien ja leirien yhteydessä useita päiviä per retki. Riikalla on omia lapsia mukana lippukunnassa, joten hän tietää myös partiolaisen huoltajan roolin.

Lippukunnan johtajisto kiittää Riikkaa niin hänen omasta ajastaan kuin erityisesti hänen taidoistaan ja motivaatiostaan etsiä vapaaehtoisaikaa muiltakin. Riikan toiminta on juuri sitä, millä mahdollistetaan partio kymmenille ja kymmenille lapsille muuttolinnuissa.

Riikan tehokas tapa löytää ratkaisuja yhteisiin haasteisiin, hänen filosofiansa laittaa myös itsensä likoon asioihin joita pyytää muilta, sekä rehellinen ”tämä riittää” -meininki niissä tilanteissa kun itse meinaan nysvätä jotain yksityiskohtaa liikaa, tekevät Riikasta mulle just parhaan tyypin tehdä partiojuttuja yhdessä. Kiitos hyvästä ryhmädynamiikasta johtokolmikkohommissa tähän asti! Just näistä syistä on siistiä päästä jatkamaan lippukunnan johtamista yhdessä myös ensi vuonna, kiittää lpkj.

Riikka johtajiston kanssa haaveilemassa tulevaisuuden Mulista 2018

19.12. kiitoskalenteri: Ensi vuoden ohjo Lauri

Lauri on ollut lippukunnassa sudenpennusta vaeltajaan ja käy nyt samaa ikäkausikierrosta uudelleen ryhmänjohtajana ja luotsin roolissa – Laurin omat ryhmäläiset Metrokuskit ovat juuri siirtymässä samoajiksi.

Lauri on siis toiminut Muuttolinnuissa vapaaehtoishommissa todella monessa mukana vuosikaudet, pestilista on ahkeran aikuisen partiolaisen mittainen. Päivän kiitoksemme käsittelee erityisesti tulevana vuonna jatkuvaa pestiä: Lauri on lupautunut Muuttolintujen ohjelmajohtajaksi vuodeksi 2021. Lauri lähtee pestiin jo neljättä vuotta putkeen.

Monessa mukana olo on ohjelmajohtajan roolia:

Ohjo auttaa ryhmien johtajia partiotoiminnan järjestämisessä ja partio-ohjelman noudattamisessa. Ohjo pitää huolta että johtajilla on kokousideoita ja kokoussuunnitelmia sekä oma ja lippukunnan yhteinen toimintasuunnitelma tehtynä. Ohjo varmistaa että johtajilla on rertkipaikkoja, ja retkivinkkejä. Yhdessä Pestijohtajan kanssa Ohjo pitää huolta että johtajilla on taitoja ryhmänohjaamiseen.

Ohjelmajohtaja huolehtii myös, että järjestetään retkiä, leirejä ja muuta ohjelmaa. Ohjo tekee tämän pitämällä huolta että retkien ja leirien järjestämiseen löytyy tekijöitä ja auttajia ja heille opastusta. Lauri on pestissään itse myös ahkerasti sekä valmistellut ohjelmaa, että osallistunut retkille.

Ohjo ei itse tietenkään keksi kaikkea! Pestissä pitääkin osata vastaanottaa ja välittää partion kattojärjestöiltä tulevaa materiaalia muille johtajille.
Ohjo pitää pestijohtajan kanssa yhdessä huolta, että ryhmillä on johtajat ja ryhmänjohtajilla on tukenaan akeloita ja ikäkausiluotseja, jotta varsinkin nuoret johtajat saavat tukea ja apua pesteissään.

Vuonna 2021 ohjo tulee kutusmaan koolle ja johtamaan Johtajaneuvoston eli JN:n. JN:ssä kokoontuvat kaikki ryhmänjohtajat suunnittelemaan lippukunnan toiminta, jakamaan kokousvinkkejä ja tapaamaan toisia johtajia. JN:ssä ohjo huolehtii että kaikkien kysymykset ja huolet kuullaan ja muualta tulleet toimintavinkit kerrotaan.

Muuttolinnuissa on 8 ryhmää joilla jokaisella on 1-3 johtajaa ja lisäksi ryhmien toimintaa ohjaavat ikäkausiluotsit. Ohjolla on iso kokonaisuus koordinoitavanaan. Asioiden hoitamisessa Laurilla on hyvät taidot, eikä hän yritä tehdä yksin, vaan osaa jakaa tekemistä muillekin.

Muuttolinnut kiittää Lauria useiden vuosien ahkeroinnista vapaaehtoistyössä yhdessä lippukunnan runsastöisimmistä pesteistä! Kiitämme rauhallista harkintaasi, ystävällistä tapaasi ajatella kaikkien toiveita ja erityisesti itsesi likoon laittamista, olet kaikissa vastuissasi mukana henkilökohtaisesti ja täydellä sydämellä.

Henkilökohtainen kiitos minulta lippukunnanjohtajana on tulevasta vuodesta: Kiitos että olet kantamassa vastuuta myös 2021! Toimintasi ryhmänjohtajien kanssa mahdollistaa monien kymmenien muuttolintujen partioharrastuksen myös ensi vuonna. Tähän kiitokseen yhtyvät varmasti niin kaikki lippukuntalaiset kuin heidän perheensä. Ja Lauri sun kanssa on niin kiva tehdä partiojuttuja, joten kiitän siitäkin että ollaan edelleen yhdessä johtokolmikossa!

Lauri napostelee aivopähkinöitä retkellä

18.12. kiitoskalenteri: Kalenterimyyjät

Partiolaisten adventtikalentereita myivät lähes kaikki lippukunnan lapset ja osa aikuisistakin.

Kalentereita myytiin ihan uudella tavalla ja partiolaisten vanhemmat auttoivat paljon. Viestejä läheteltiin sukulaisille eri someissa ja kalentereiden toimittamisessa auttoivat niin perheenjäsenet kuin posti. Rahaa siirrettiin aiempaa enemmän sähköisesti ja käteinen väheni merkittävästi. Koko perinteinen kalenterimyynti oli ihan uudenlaista koronasta johtuen.

Adventtikalenterimyynti tuo lippukunnalle autonomiaa, ylipäätään enemmän toimintaa ja lippukuntalaisille edullisempia osallistumismaksuja. 2019 myyntituotoilla hankimme telttoja, 2020 myyntituotoilla aiomme tukea tulevan kesän leiriosallistumisia. Tällaisena aikana toimintaan osallistumisen maksujen matalina pitäminen on entistäkin tärkeämpää, matalilla osallistumismaksuilla mahdollistamme leirille lähdön niillekin, joilla raha voi olla tiukassa.

Ostajaehdokkaiden etsiminen, myyntipuheet tai mainosviestit ostajille, rahaliikenteestä huolehtiminen ja oman kalenterimäärän ja myyntituottojen laskeminen on kaikki hyvää harjoitusta rahankäsittelyyn. Ryhmänjohtajat saavat oman hyvän haasteensa koordinoidessaan ja opastaessaan nuorempiaan, arvioidessaan myyntimenestyksiä ja myyntiin otettavien kalenterien määrää. Tällainen uuden oppiminen on partioaatteen ytimessä.

Tänä vuonna lippukunnan kalenterimyynnistä vastanneet johtajatkin kokeilivat kaikenlaista uutta: rahis Outi selvitti lippukunnalle uudet mobiilirahastustavat, Elle tehtaili ohjeviestejä, mainoslappuja ja somepostauksia, Riikka järjesti kalenterien jaon ja palautukset sekä ryhmänjohtajien opastuksen keskellä pandemian tapaamisrajoituksia. Me kaikki opittiin jotain uutta. Kiitos että jaksettiin ottaa selvää ja opetella!

Ison uudenlaisen homman tekivät ryhmänjohtajat opastaessaan pieniä myyjiä uudenlaisiin myyntitapoihin ja vanhemmatkin olivat uuden äärellä sovittaessaan kalenterimyynnin perheensä koronavarotoimiin. Kiitos!
Jokavuotista tuttua taas oli se, että kalenterimyynti ei tapahdu ilman partiolaisia myyjiä! Kaikki lippukunnan toiminnassa mukana olevat kumartavat kiitokset kalenterimyyjille!

Muuttolinnut pääsi tosi lähelle asettamaamme viidensadan kalenterin myyntitavoitetta, sillä myyjämme myivät 474 kalenteria, jonka lisäksi verkkokaupastamme ostettiin noin 20 kalenteria. Myyyntituottoja Muuttolinnut saa kalentereista reilusti yli 2000 euroa.

Kyllä tämän voi myyntimenestykseksi julistaa ja paiskata virtuaaliset yläfemmat kaikkien myyjien kanssa! Kiitos myyjät, kovaa myyntityötä teitte!

Lasten harrastusta perheissä rahoittavat huoltajat ovat varmasti myös kiitollisia, että jokainen partiolainen tekee itse töitä harrastuksensa kulujen eteen.

Suomen Partiolaiset kiittää myös ja SP:n kiitoksena vähintään 12 kalenteria myyneet muuttolinnut saavat tonttumerkin. Koronan rajoittamiseksi määrätystä toimintatauosta johtuen merkkejä ei ole voitu perinteisesti jakaa lippukunnan puurojuhlassa ja netissä emme lasken nimilistoja julkaise, joten tarkemmat tiedot tonttumerkeistä ja oman ryhmän myynneistä saatte ryhmän omilta johtajilta esim. WhatsApp-ryhmissä.

Vaikuttavat myyntimäärät ja tonttumerkkimäärät per ryhmä:

AIKUISET 22 kpl, 1 tonttumerkki
METROKUSKIT 35 kpl, 2 tonttumerkkiä
MERIKOTKAT 26 kpl, ei tonttumerkkejä
MUUTTOHAUKAT 92 kpl, 5 tonttumerkkiä
KANAHAUKAT 41 kpl, 1 tonttumerkki
PEIPOT 59 kpl, 3 tonttumerkkiä
KYHMYJOUTSENET 49 kpl, 2 tonttumerkkiä
PAPUKAIJAT 148 kpl, 10 tonttumerkkiä

Myyntimainosta jaettiin somessa 2020

17.12. kiitoskalenteri: Mulin nimikyltti, Kalle

Kalle on ollut Muuttolinnuissa sudenpentuna, lippukunnanjohtajana ja kaikkea näiden väliltä ja ulkopuolelta. Kun sisällä asuu ikuinen muuttolintu, niin parven kutsuessa tulee lehahdettua paikalle aina silloin tällöin. Nykyään muualle muuttaneena Kallea nähdään aina välillä Muuttolintujen retkillä ja tapahtumissa. Kuten ahkeria muuttolintuja yleensäkin, lippukunta voi kiittää Kallea monesta jutusta.

Tämän päivän kiitos on, kuten kiitoskalenterimme henkeen kuuluu, tietystä pestistä tai asiasta. Toisinaan pestit tai projektit kestävät vuosikausia ja niitä tehdään yhdessä koko muun johtajiston kanssa, toisinaan homma voi olla joku aika pitkälti partiokuvioiden ulkopuolella valmisteltu juttu, josta lippukunta näkee tai saa vain lopputuloksen tietoonsa tai käyttöönsä. Pienetkin jutut voivat lippukunnassa olla todella merkityksellisiä ja hyödyllisiä ja sitä kautta niiden vaikutus on iso.

Lippukunnan nimikyltti on hyvä esimerkki pienestä suuresta asiasta. Isoissa tapahtumissa oman porukan löytämiseen pitkävartinen kyltti lippukunnan nimellä ja logolla on mitä mainioin! Kalle tiesi tarpeen ja 2017 lippukunta sai Kallelta vähäeleisen mutta suuria aikaan saavan kyltin.

Kiitos kyltistä Kalle, se on ollut hyvässä käytössä!

Osku ja nimikyltti Kliffalla 2018
Nimikyltti Kliffan väenpaljoudessa

16.12. kiitoskalenteri: uuden lipun hankinta, Tuomo

Tuomo löytyi lippukuntaamme alunperin naapurilippukunnasta jotain vuosikymmeniä sitten. Aikuisiällä Tuomo ehti lippukunnassa moneen juttuun erilaisissa pesteissä usean vuoden aikana. Olen kuunnellut niin silloisten tarpojien muistelua Tuomon edesottamuksista tulileikeissä, partiotaidoissa ja milloin missäkin opastuksessa ja johtamisessa kuin itse kertonut Tuomon opettamista solmuista ja itsenäisyyspäivän juhlajuonnoista viikonloppuretkellä.

Tämä kiitos on spesifisti yhdestä niistä lukuisista partiolippukunnassa tapahtuvista hallinnollisista jutuista joissa pitää tehdä vähän kaikkea. Pitää tietää että lippukunnalla on erittäin sopivaa olla lippu, itseasiassa useampi: paraatiin ja juhlatilauisuuksiin päheä ja leirille kestävä. Toisia lippuja nostetaan salkoon ja toisia kannetaan valkoiset hanskat kädessä lippusaattueessa. Materiaalivalinnat tietenkin tilanteen mukaan ja heraldiikka sääntöjen mukaan, värimääritelmät niin että se on ulkona liehuessa hieno ja värikoodit niin että paino ja värjärit tekevät oikean näköisen. Hinnastakin pitää neuvotella ja toimitus järjestää. Koko projektilla on aikataulu jossa lippu pitää saada valmiiksi. Ja symbolisen esineen käytössä ja käyttöönotossa pitää noudattaa tapoja ja perinteitä – sekä mahdollisesti käyttää tilaisuus luoda omia uusia perinteitä!

Se, että homma oli ehkä mieluisakin, ei vähennä tehdyn työn määrää ja lopputuloksen uljautta. Kun Muuttolinnut valmistautuu lupauksenantoon tai paraatiin, muistan aina Tuomon ja Tuomon urakan. Leirillä mulin leirilippua salkoon nostamista opettaessa muistan vielä senkin, että mulin leirilipulla pääsee opettelemaan lippusolmun, vaikka varmasti myös modernit muoviklipsut oli tarjolla lippua hankkiessa. Tässäkin detskussa näkyy että partiolainen on osannut pestinsä ja pohtinut valintojensa vaikutuksen.

Muuttolinnut, erityisesti me traditioista ja perinteistä liikuttuvat, kiittää Tuomoa nyt ja tulevissa lipunnostoissa Muuttolintujen juhlalipusta ja leirilipusta.

Tuomo vastanaulatun juhlalipun kanssa Muuttolintujen 100-vuotisjuhlassa Matinkappelissa 2017
Muuttolintujen leirilippu liehuu 2017 suse-leiri Kärlekkiksellä

15.12. kiitoskalenteri: historiikin toimittaja Hanna

Hanna on juuriltaan erittäin muuttolintu jo jokusen vuosikymmenen takaa. Yhteyslangat lippukuntaan olivat vielä olemassa, kun 2015 silloinen lippukunnanjohtaja kutsui joukkoja koolle. Satavuotisjuhlavuosi lähestyi. Hanna vastasi kutsuun ja toi mukanaan työelämässä kertyneen osaamisensa.

2017 Muuttolinnut julkaisi Hannan toimittaman historiikin Urheasti, rohkeasti 100 vuotta – Viipurin Suomalaisista Partiotytöistä Muuttolinnuiksi Matinkylään. Hanna keräsi materiaalia lippukunnan arkistoista, nykyisiltä ja entisiltä lippukuntalaisilta. Hanna perehtyi partiolikkeen historiaan Suomessa, muiden lippukuntien ja partio-organisaatioiden historiikkeihin ja niiden tyyleihin ja loi Muuttolintujen historiikista tyylikkään kokonaisuuden lippukunnan taustoista sekä tuoreemmista tapahtumista. Historiikki on ammattimainen, viitteet ovat kohdillaan ja teksti sujuvaa ihania kuvia paljon. Tietenkin: Hanna järjesti niin tekstin oikoluennat, kuvissa esiintyvien henkilöiden nimien tarkastukset kuin painojärjestelyt. Urakka on ollut kokoluokaltaan merkittävä.

2018 Muuttolintujen satavuotishistoriikki voitti hopeaa PäPan Vuoden Viestintäteko -kilpailussa. Kaikki historiikissa mainitut muuttolinnut ja heidän sukulaisensa ovat vaikuttuneita sekä historiikista että Hannan urakasta edelleen! Liittomummut, Harmaavarpuset ja muut lippukunnan Kääkät ovat erityisen kiitollisia Hannalle pyyteettömästä lippukunnan historian tallentamisesta. Nuoriso kiittänee osaltaan sitten tulevina vuosina ja vuosikymmeninä!

Kirja on edelleen ostettavissa lippukunnan johtajistolta, esimerkiksi keneltä tahansa hallituksen jäseneltä.

Urheasti, rohkeasti 100 vuotta – Viipurin Suomalaisista Partiotytöistä Muuttolinnuiksi Matinkylään • Julkaisuvuosi: 2017 • Kustantaja: Muuttolinnut ry • Kieli: Suomi • Sivumäärä: 148 • ISBN: 9789529385195) – ja historiikin kirjoittajan saamat Suskin tekemät villasukat <3
Hanna ja Elle ja Muuttolintujen historiikin saama PäPan Vuoden viestintäteko -palkinto

14.12. kiitoskalenteri: edellinen LPKJ Suski

Suski oli Muuttolinnuissa johtaja kun minä olin lapsi. Lapsena ajattelimme varmaan kaikki että johtajat on tosi vanhoja ja aikuisia! Sitten kun minä olin aikuinen ja palasin lippukuntaan, oltiin Suskin kanssa molemmat aikuisia, silleen jokseenkin saman ikäisiä. Mitä ihmettä?! Mutta Suski onkin melko ajaton ja iätön esimerkki lippukunnan vastuunkantajasta ja kannattelijasta. Tavallaan en ihmettelisi vaikka Suski osaisi jopa matkustaa ajassa.

Suski luotsasi lippukunnanjohtajana Muuttolintuja monta vuotta ja monen muutokset läpi: kutistuneen lippukunnan johtajiston ja jäsenistön elvytys ja rekrytointi, partio-ohjelman uusien ikäkausien käyttöönotto ja johtokolmikkomalli. Loputon määrä ryhmien kokouksia ja lippukunnan retkiä ja leirejä olisi jäänyt tapahtumatta, ellei Suski olisi pitänyt huolta että tekijöitä löytyy – ja monesti Suski teki itse vaikka mitä. Suskin lpkj-aikana lippukunta täytti sata vuotta ja tuotti sen kunniaksi muunmuassa lippukunnan historiikin!

Erityiskivana juttuna Suskin lpkj-kaudesta muistetaan varmasti Suskin kiitosperinne: monella ahkeralla mulilla on Suskin neulomat muli-sukat!

Muuttolinnut, erityisesti nykyinen johtajisto on monesta kivasta jutusta ja vuodesta Suskille kiitollinen! Kiitos Suski!

Edellisen lpkj:n neulomat sukat nykyisen lpkj:n jalassa. Huomaa väljyys, saappaat on vähän isot. 😀

13.12. kiitoskalenteri: Otsalamppu

Kaikissa partiolaisissa asuu pieni lucia. Päivän kiitos kaikilta muuttolinnuilta, sudarista tukeviin aikuisiin, osoitetaan OTSALAMPULLE!

Miten me ikinä tehtiin mitään ilman otsalamppuja? Valoa lippukunnalle ja metsään! Otsalamppu!

Ammattilaisen / valoherkän vanhuksen / myrskärillä kasvatetun vinkit otsalampun käyttöön, näillä keräät sinäkin kiitoksia:
1. Älä lyysaa toisia silmiin.
2. Pidä lamppu muiden seurassa jokseenkin omiin kengänkärkiin suunnattuna, eli selkeästi alaspäin.
3. Älä katso pimeässä vastaantulevia kasvoihin, mikäli lamppusi osoittaa katseesi suuntaan.
4. Seurassa, nuotiolla ja sisällä sammuta tai vähintään himmennä otsalamppu.
5. Kaksistaan, jos vain toisella on otsalamppu, hän voi kävellä valottoman takana ja näyttää molemmille tietä.
6. Yhdessä askarrellessa ja esim. hampaita harjatessa voi otsalamppua roikottaa kaulalla, näin ei häikäise muita valollaan.
7. Oikeestaan nää kaikki oli vaan eri sanoin, että älä lyysaa toisia silmiin. 😀
8. Varaparistot. Pidä aina mukana setti varaparistoja, paristojen navat teipattuna ja vesitiiviissä pakkauksessa. Tai vara-akku ja latausjohto lataamista varten. Älä käytä vara-akkua tyhjäksi mikäli retkeä on vielä jäljellä.

Jos on pakko lyysata silmiin jotakuta, valitse itsesi.
Otsalamppu, otsalamppu, otsalamppu!

12.12. kiitoskalenteri: hallituksen jäsen ja sihteeri Niko

Niko on ollut lippukunnassa sudenpennusta lähtien. Ryhmänjohtajat ja ryhmän nimikin on partiolle tyypillisesti matkalla vaihtuneet ja oman ryhmän kokoonpano on elänyt. Viime vuosina Nikolla on ollut jo monta jollain tapaa omaa ryhmää, sillä Niko on mm. johtajaparinsa kanssa toiminut jonkin aikaa ryhmänjohtajana. Eli muuttolinnunomaista itsensä likoon laittamista on nähty monella eri rintamalla! Kun samaan aikaan omassa elämässä on uudet peruskoulun jälkeiset opinnot, ajokortin hankinta, 18-vuotissynttärit ja vaikka mitä, on ihailtavaa että aikaa riittää myös partion vastuille ja riemuille.

Tämän päivän kiitos Nikolle on erityisesti hallituksen sihteerin pestistä.

Hallitus kokoontuu kuudesta kymmeneen kertaa vuodessa, riippuen meneillään olevien asioiden määrästä. Partiolippukunta on rekisteröity yhdistys, joten hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa muutenkin kuin vain itseä varten. Pöytäkirjaan kirjataan kaikenlaista mitä on tapahtunut ja tehty, sekä mitä johtajisto aikoo seuraavaksi tehdä. Hallituksen pöytäkirjat toimivat muistilistana tekijöille kokouksen jälkeen.

Kuluneen vuoden jälkeen pöytäkirjoista saa hyvän pohjan lippukunnan toimintakertomukselle, koska hallitus on kirjannut tapahtumien käänteet pöytäkirjoihinsa. Edellisen vuoden hallituksen ja johtajaneuvoston pöytäkirjoja tsekkaamalla seuraava hallitus saa hyvän rungon tekemiselleen, koska partiossa moni asia tehdään joka vuosi ja usein samaan aikaan vuodesta. Kun edellisen vuoden kevätretki, kesäleiri, syksyinen adventtikalenterien myynti, joulun juhlistustavat sekä jokavuotiset toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat, talousasiat ja avustushakemukset on kirjattu pöytäkirjoihin, on helppo toteuttaa toimintaa seuraavana vuonna vähintään yhtä hyvin.

Niko on toiminut Muuttolintujen hallituksen sihteerinä jo kaksi vuotta. Monesti hän on sihteerihomman osaavana JN:ssä paikalla ollessaan kirjoittanut myös JN:n muistion. Yhdet isot sihteerin talkoot on vielä edessä: 2020 vuoden papereiden kerääminen ja yhteeveto. Muuttolintujen hallitus kiittää Nikoa kaikesta sihteerin roolissa hallitustoimintaan laitetusta ajasta ja vaivannäöstä ja etukäteen jo suurkiitos 2020 paperitalkoista!

Niko Kuuselan Arvoitus -retkellä 2019

11.12. kiitoskalenteri: taustayhteisö Olarin seurakunta ja naapurusto Lumo-kodit

Jokainen lippukunta tarvitsee KOLON, eli vakituisen oman kokoontumispaikan. Muuttolintujen kolo on Matinkylän koulun lähellä Lumo-kotien hallinnoimassa viihtyisässä pihapiirissä. Olarin seurakunta on vuokrasopimuksen osapuoli.

(Silloin kun ei ole koronapelkoa) kokoonnumme kololle viikottain omien ryhmien kokouksiin ja johtajiston suunnitteluihin. Kolo on partiolaisten oma yhteinen olohuone silloin kun emme ole metsäretkellä. Kolo on partiotoiminnan sydän, kaikki tapahtuu siellä tai kulkee sen kautta.

Lumoa, Lumo-kotien asukkaita ja Lumo-kotien asukasyhdistystä kiitämme pihapiiristä ja naapuruudesta. Rinnakkaiseloa on jatkunut jo toista vuosikymmentä. Toivomme pääsevämme joskus tulevaisuudessa vaikka pihatalkoisiin mukaan osoittamaan kiitollisuutta ja moikkaamaan naapureita. Olisikohan letut tai vaikka kuuma kaakao naapuruston mieleen?

Vähintään yhtä pitkäikäinen yhteistyökumppani on taustajärjestömme Olarin Seurakunta. Olarin Seurakunta mahdollistaa pitkäjänteisen toimintamme tarjoamalla kolon käyttöömme. Partion ja seurakunnan näkemykset lasten- ja nuorten toiminnasta ovat yhtenäiset: partiossa sanomme ”partio kuuluu kaikille.” Seurakunta auttaa tähän tavoitteeseen pääsemistä mm. olemalla avoin kaikille partiolaisille ja antamalla partiolle autonomian päättää toiminnan sisällöstä, sekä auttamalla lippukuntaa taloudellisesti. Taloudellinen tuki mahdollistaa partion myös pienituloisille – partio on harrastevertailuissa toistamiseen se osallistujalle edullinen harrastus. Seurakunta kirjaimellisesti sekä tarjoaa meille oven että auttaa pitämään sen auki kaikenlaisille jäsenille.

Muuttolinnut kiittää Olarin seurakuntaa selkeästä yhteistyöstä, seppo-pestin ylläpitämisestä seurakunnassa, taloudellisesta tuesta sekä yhteisistä keskusteluista, tapaamisista ja seurakunnan tapahtumista joissa olemme saaneet olla läsnä partiolaisina avustamassa ja mahdollistamassa.

Rinkka odottaa retkelle lähtöä kolon pääoven edessä ehkä 2017